Grade 12 Teachers Guide Syllabus

Grade 12 School Syllabus and Teachers Guide – Sinhala Medium

 

Grade 12 School Syllabus | 12 ශ්‍රේණිය විෂය නිර්දේශ

සිංහල (2017) | Sinhala  –  View | Download
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2017) | Business studies  –  View | Download
කෘෂි විද්‍යාව (2017) | Agriculture  –  View | Download
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (2017)| Biosystem Technology  –  View | Download
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2017) | Engineering Technology  –  View | Download
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2017) | Business Statistics  –  View | Download
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව (2017) | Science for Technology  –  View | Download
නර්තනය (2017) | Dance  –  View | Download
ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව (2017) | Home Economics  –  View | Download
ගිණුම්කරණය (2017) | Accounting  –  View | Download
භූගෝල විද්‍යාව (2017) | Geography  –  View | Download
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2017) | Logic and Scientific Method  –  View | Download
දේශපාලන විද්‍යාව (2017) | Political Science  –  View | Download
ඉතිහාසය (2017) | History  –  View | Download
ආර්ථික විද්‍යාව (2017) | Economics  –  View | Download
බුද්ධ ධර්මය (2017) | Buddhism  –  View | Download
බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2017) | Buddhist Civilization  –  View | Download
හින්දි භාෂාව (2017) | Hindi Language  –  View | Download
පෙරදිග සංගීතය (2017) | Oriental Music  –  View | Download
ජපන් භාෂාව (2017) | Japanese  –  View | Download
චිත්‍ර කලාව (2017) | Art   –  View | Download
පාලි භාෂාව (2017) | Pali Language  –  View | Download
සංස්කෘත භාෂාව (2017) | Sanskrit  –  View | Download
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (සංශෝධිත-2015) | Information and Communication Technology  –  View | Download
ගණිතය(2012) | Mathematics  –  View | Download
රසායන විද්‍යාව(2012) | Chemistry  –  View | Download
සංයුක්ත ගණිතය(2012) | Combine Mathematics  –  View | Download
ජීව විද්‍යාව (පසු විමසුම 2012) | Biology  –  View | Download
උසස් ගණිතය(2009) | Advanced Mathematics   –  View | Download
ජීව විද්‍යාව(2009) | Biology   –  View | Download
දෘඪ තාක්ෂණවේදය(2009) | Hard Technology  –  View | Download
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය(2009) | Information and Communication Technology   –  View | Download
සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය(2009) | General Information Technology  –  View | Download
ක්‍රිස්තියානි ධර්මය(2009) | Christianity  –  View | Download
නර්තනය(2009) | Dance  –  View | Download
ක්‍රිස්තියානි ශිෂ්ටාචාරය(2009) | Christian Civilization  –  View | Download
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2008) | Communication and Media Study   –  View | Download

Grade 12 Teachers Guide | 12 ශ්‍රේණිය ගුරු මාර්ගෝපදේශ

පාලි භාෂාව (2017) | Pali Language teacher’s guide  –  View | Download
සංස්කෘත භාෂාව (2017) | Sansckrit Language teacher’s guide  –  View | Download
හින්දි භාෂාව (2017) | Hindi Language teacher’s guide  –  View | Download
ගිණුම්කරණය (2017) | Accounting teacher’s guide  –  View | Download
බුද්ධ ධර්මය (2017) | Buddhism teacher’s guide  –  View | Download
බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය (2017) | Buddhist Civilization teacher’s guide  –  View | Download
කෘෂි විද්‍යාව (2017) | Business studies teacher’s guide  –  View | Download
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2017) | Engineering Technology – View | Download
දේශපාලන විද්‍යාව (2017) | Political Science teacher’s guide  –  View | Download
පෙරදිග සංගීතය (2017) | Oriental music teacher’s guide  –  View | Download
ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය (2017) | Business Studies teacher’s guide  –  View | Download
ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය (2017) | Business Statistics teacher’s guide  –  View | Download
ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය (2014) | Biosystems Technology teacher’s guide  –  View | Download
ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය (2014) | Engineering Technology teacher’s guide  –  View | Download
තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව (2013) | Science for Technology teacher’s guide  –  View | Download
රසායන විද්‍යාව (2012) | Chemistry teacher’s guide  –  View | Download
ජීව විද්‍යාව (2012) | Biology teacher’s guide  –  View | Download
භෞතික විද්‍යාව (2012) | Physics teacher’s guide  –  View | Download
ගණිතය (2009) | Mathematics teacher’s guide  –  View | Download
සංයුක්ත ගණිතය (2009) | Combine Mathematics teacher’s guide  –  View | Download
සන්නිවේදනය හා මා‍ධ්‍ය අධ්‍යයනය (2009) | Communication and Media Studies teacher’s guide  –  View | Download
දෘඪ තාක්ෂණවේදය (2009) | Hard Technology teacher’s guide  –  View | Download
ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව (2009) | Domestic Economics teacher’s guide  –  View | Download
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (2009) | Information and Communication Technology  –  View | Download
තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය (2009) | Logic and Scientific Method teacher’s guide  –  View | Download
සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (2009) | General Information Technology teacher’s guide  –  View | Download
සිංහල (2009) | Sinhala teacher’s guide  –  View | Download
ආර්ථික විද්‍යාව (2009) | Economics teacher’s guide  –  View | Download
භූගෝල විද්‍යාව (2009) | Geography teacher’s guide  –  View | Download
දේශපාලන විද්‍යාව (2009) | Political Science teacher’s guide  –  View | Download

 

Source : National Institute of Education Official Website

Enable Notifications    OK No